brzozowska beata

mgr Beata Brzozowska pracuje w SSP nr 35 w Gdyni jako nauczyciel klas 0 - III. W szkolnictwie pracuje od 1986 roku. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Gdyni na kierunku nauczania początkowego. W roku 2000 uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się plastyką, malarstwem, oraz pedagogiką wczesnego nauczania.

charycka bozena

mgr Bożena Charycka pracuje w SSP nr 45 w Gdyni od dnia jej otwarcia, czyli od 1989 r. Z wykształcenia jest biologiem, ale ukończyła również studia podyplomowe o specjalności: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna oraz Zarządzanie Oświatą. Posiada również uprawnienia inspektora bhp. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora szkoły. Główne obiekty jej zainteresowań to: dzieci, zwierzęta, książki i taniec.

czatyris hanna

mgr Hanna Czatyris - w zawodzie nauczyciela pracuję od 1980 roku. Jestem nauczycielką języka polskiego w ZS nr 14 w Gdyni. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim. Przyszły rok szkolny będzie dla mnie jubileuszowym - to już 25 lat pracy w Oświacie. Patrząc z perspektywy minionych lat jestem usatysfacjonowana z dokonanego wyboru. Praca z dziećmi i młodzieżą to moje zyciowe wyzwanie, wierzę że realizowane jak najlepiej.

czudowska ewa

mgr Ewa Czudowska pracuje w SSP nr 45 od 1992 roku. Jako nauczyciel klas 0 pracuje w szkolnictwie od 1980 r. Interesuje się sztuką malarską, plastyką, oraz przyrodą - w szczególności botaniką. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: pedagogika, zakres: wczesna edukacja. Posiada również dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego oraz ukończony kurs II stopnia z dziedziny organizacji aktywnego wypoczynku, co dało jej stopień instruktora rekreacji ruchowej.

 gleinert grazyna

mgr Grażyna Gleinert - jest nauczycielką z ponad dwudziestoletnim stażem. Od 1992 roku pracuje w SP nr 45 w Gdyni Dąbrowie jako nauczyciel klas 0-III. Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Nauk Społecznych. Posiada kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, co pozwala jej na prowadzenie zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od wielu lat jest opiekunem koła plastycznego i prowadzi szkolne konkursy plastyczne. Jest inicjatorką odbywającego się w SP nr 45, Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Klas II, który na stałe wpisał się w terminarz zajęć okolicznych szkół. W pracy z najmłodszymi cechuje ją niesłabnący entuzjazm i poczucie olbrzymiej satysfakcji.

jarzewska beata

Beata Jarzewska-Wojtasik jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni. W zawodzie pedagoga pracuje od dwudziestu lat. Ukończyła studia wyższe zawodowe z zakresu kształcenia zintegrowanego na Akademii Bydgoskiej oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika. W placówce, w której pracuje  prowadzi koło matematyczne i koło taneczne. Prywatnie interesuje się historią i literaturą amerykańską.

kaminska krystyna

mgr Krystyna Kamińska – nauczyciel mianowany, magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Pedagogika, zakres Wczesna Edukacja. Posiada również dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego, kierunek Wychowanie Przedszkolne. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1973r. Zainteresowania: przyroda, wycieczki krajoznawcze, dobra książka i film. Obecnie pracuje w SSP nr 45 w Gdyni.

 katulska barbara

mgr Barbara Katulska – nauczyciel mianowany od 1986 r. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: Pedagogika, w zakresie  Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej. Posiada również dyplom ukończenia Studium Nauczycielskiego, kierunek: Wychowanie Przedszkolne. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981r. Swój pedagogiczny start rozpoczęła w wiejskiej Szkole Podstawowej w Mamliczu, w woj. kujawsko-pomorskim. Obecnie pracuje w SP nr 45 w Gdyni gdzie pełni funkcję kierownika świetlicy szkolnej. Prowadzi również szkolne kółko taneczne „Piruecik”, a także jest Animatorem Klubu Seniora. Zainteresowania: muzyka, taniec, dobra książka, odkrywanie i podziwianie ciekawych miejsc.

 maciszka joanna

Joanna Maciszka od września 1991r. jest nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni. Uniwersytet Gdański ukończyła w 1987 roku na Wydziale Humanistycznym, Pedagogika- nauczanie początkowe. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo–Wychowawczej i Pracy Socjalnej oraz Studia Podyplomowe Ekologia – Etyka – Technika na Uniwersytecie Gdańskim. Jej zainteresowania związane są z psychologią
i ekologią. Lubi książki i ruch na świeżym powietrzu.

 pawlak renata

Mgr Renata Pawlak
Pracuję w Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni od 1993 r. Ukończyłam Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie wczesnej edukacji. W roku 2001 zdobyłam dodatkowe kwalifikacje w kierunku terapii padagogicznej, które umożliwiły mi pracę z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.
Praca z dziećmi to moja pasja. W wolnych chwilach lubię czytać książki i odkrywać nieznane miejsca.

piewcewicz elzbieta

mgr Elżbieta Piewcewicz – pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr. 45 w Gdyni Dąbrowie, 20–sto letni staż pracy w zawodzie pedagoga, ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą na Uniwersytecie Gdańskim oraz kurs kwalifikacyjny w kierunku – terapia pedagogiczna w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ukończyła szkolenie CAL. Uczestnik wielu szkoleń doskonalenia zawodowego między innymi: kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz Szkoła Rodziców i Wychowawców w Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im.Pedro Arupe, szkolenie w Stowarzyszeniu Pedagogów Szkół Samorządowych na terenie Ogniska Wychowawczego im. K.Lisieckiego. Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi. W szkole jest koordynatorem programu profilaktycznego dotyczącego bezpieczeństwa dziecka oraz prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej.

smolna elzbieta

mgr Elżbieta Smolna - nauczyciel mianowany, magister wychowania przedszkolnego, piętnastoletni staż pracy, posiadający uprawnienia prowadzenia zajęć: w przedszkolach, w placówkach oświatowo-wychowawczych, w zakładach kształcenia i w placówkach doskonalenia nauczycieli. Wykształcenie: Magister Wychowania Przedszkolnego - Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 1993, Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą - Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni Współautorka programów:
EDUKACJA W ZAKRESIE PRAW DZIECKA - POZNAJĘ SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI PROGRAM STYMULACJI DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, KASZUBY - MOJA MAŁA OJCZYZNA
Zainteresowania: taniec, muzyka, książki, film. Obecnie jest pracownikiem Samorządowego Przedszkola nr 13 w Gdyni.

 soszynska katarzyna

mgr Katarzyna Soszyńska -  W zawodzie nauczyciela pracuje od 1985 roku. Ukończyła Studia Pedagogiczne o kierunku Wczesna Edukacja na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła kończąc studia podyplomowe w zakresie Aktywizujących Metod Nauczania – Edukacja Elementarna. Praca z dziećmi daje jej wiele przyjemności i satysfakcji. Kocha zwierzęta, a wolnych chwilach lubi poczytać ciekawą książkę, obejrzeć dobry film lub spotkać się z przyjaciółmi.

strzalkowska elzbieta

mgr Elżbieta Strzałkowska pracuje od 10.02.1992 r  jako nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 24 w Gdyni. Od roku 2001 pełni jednocześnie funkcję wicedyrektora przedszkola. We wcześniejszym okresie  od  01.09.1983 do 31.01.1992 pracowała jako nauczyciel nauczania początkowego w szkole Podstawowej nr 3 w Sopocie. W roku 1983 ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego w Gdańsku, a w 2001 r. ukończyła Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim, kierunek Pedagogika w zakresie Wczesnej Edukacji. W 2002 r. ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

 winiarczyk anna

mgr Anna Winiarczyk od 1995 roku jest nauczycielką klas 0-III. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z SP nr 45 w Gdyni. Ukończyła SN na kierunku nauczanie początkowe, zaś tytuł mgr uzyskała w WSP (obecnej Akademii Pedagogicznej) w Słupsku. W roku 2001 zdobyła kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym. Jako edukator Wydawnictwa Szkolnego PWN prowadziła warsztaty i prezentacje dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film, przeczytać ciekawą książkę, spotkać się z przyjaciółmi.

wisniewska helena

mgr Helena Wiśniewska jest nauczycielką od 1984 roku. Swój pedagogiczny start rozpoczęła  w wiejskiej szkole podstawowej w Pogórzu. Do wymagającej roli kształtowania dziecięcych umysłów przygotowywała się na Uniwersytecie Gdańskim. Wybór zawodowej drogi był związany  z podtrzymywaniem rodzinnych tradycji. Obecnie, od 1991 roku, pracuje  w Szkole Podstawowej nr 45 w Gdyni jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego. Jej zainteresowania związane są z ekologią i wiedzą o regionie.

wrobel dorota

mgr Dorota Wróbel - nauczyciel mianowany, magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego /1997 r/. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na uniwersytecie Gdańskim /2003 r/ w zakresie Aktywizujących Metod Nauczania - Edukacja Elementarna. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1994 r. Zainteresowania: taniec, muzyka, przyroda, wycieczki krajoznawcze. Obecnie pracuje w SSP nr 45 w Gdyni.