Barwy przyrody w twórczości plastycznej dzieci sześcioletnich

mgr Ewa Czudowska
Szkoła Podstawowa nr 45 w Gdyni