Fikcja i rzeczywistość

mgr Beata Brzozowska
Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni