Awans zawodowy nauczycieli
opracowanie zbiorowe:

mgr Bożena Charycka
mgr Ewa Czudowska
mgr Katarzyna Kowalska
mgr Anna Pawlicka
mgr Anna Winiarczyk
mgr Helena Wiśniewska

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 45 w Gdyni