Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

mgr Grażyna Gleinert
mgr Renata Pawlak
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 45 w Gdyni