Program wychowawczy Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 45 w Gdyni
praca zbiorowa

mgr E. Piewcewicz
mgr E. Czudowska
mgr R. Pawlak
mgr A. Winiarczyk
mgr D. Wróbel