Plan rozwoju zawodowego
mgr Grażyna Gleinert
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 45 w Gdyni